Lịch hội thảo/khóa học 2010

Posted by Super User
on 11 November 2009
Hits: 29336

 

NĂM 2010

Trong nước

Hội thảo giới thiệu khóa học Hẹn hò với số mệnh (Date with Destiny) TP HCM & Hà Nội
Mr. Richard Tan
3 Tháng 2, 2010 tại TP HCM
4 Tháng 2, 2010 tại Hà Nội

Hội thảo Cha giàu cha nghèo (Berich) TP HCM & Hà Nội          
Mr. Bellum Tan
12- 13 Tháng 3 tại Hà Nội
14 Tháng 3 tại HCM

Hội thảo giới thiệu khóa học Hẹn hò với số mệnh (Date with Destiny) Hà Nội
Mr. Richard Tan
22 Tháng 3

Hội thảo Internet Marketing Toàn cầu (Global Internet Marketing) Hà Nội
Ewen Chia
30 Tháng 5
22 Tháng 6
23 Tháng 6

13 Tháng 7
14 Tháng 7

Khóa học Bí mật kinh doanh trên Internet (Secret Of Internet Business) Hà Nội
Ewen Chia
23-25 Tháng 7

Hội thảo Marketing và kinh doanh trên Internet Hà Nội
Ewen Chia
18 Tháng 9
19 Tháng 9
20 Tháng 10
21 Tháng 10

Hội thảo Đầu tư bất động sản theo cách của Donald Trump Hà Nội

Tan Yang Po
09 Tháng 10

Hội thảo Cha giàu cha nghèo (Rich dad poor dad)  Hà Nội
Mr. Bellum Tan
6 Tháng 11

Hội thảo Marketing và kinh doanh trên Internet Hà Nội
Ewen Chia
15 Tháng 12


 

Ngoài nước

Tháng 1

Train The Trainer™
(Huấn luyện người đào tạo) Singapore
T.Harv Eker
27-31 tháng 1 2010

Tháng 3

Authentic Sales & Leadership Program™ (Chương trình lãnh đạo & bán hàng hiệu quả) Singapore
Blair Singer
6-7 tháng 3 2010

SalesPartner Licensing & Franchise™
(Bản quyền đối tác bán kinh doanh & Franchise) Singapore
Blair Singer
8-12 tháng 3 2010

Evolution Of Wealth
Singapore
Bellum Tan
27-29 tháng 3 2010

Tháng 4


Date With Destiny™ (Hẹn hò với số mệnh) Bali, Indonesia
Anthony Robbins
12-17 tháng 4 2010

Tony Blair & Other World Class Gurus
(Hội nghị Tony Blair và những diễn giả hàng đầu khác)
Singapore
National Achievers Congress
27-29 tháng 4 2010

Tháng 5


Guerrilla Business Intensive™
(Trường kinh doanh) Singapore
T.Harv Eker
26-30 tháng 5 2010

Tháng 6

Never Work Again™ (Không bao giờ phải đi làm việc nữa) Singapore
T.Harv Eker
3 - 6 tháng 6 2010

Tháng 7


Authentic Sales & Leadership Program™ (Chương trình lãnh đạo & bán hàng hiệu quả) Malaysia
Blair Singer
24 -25 tháng 7 2010

Tháng 8

Mission to Million™
(Sứ mệnh triệu phú) Singapore
T.Harv Eker
20-22 tháng 8 2010

Tháng 10

Enlightened Warrior Training Camp™ (Trại chiến binh khai sáng) Pahang, Malaysia
T.Harv Eker
Camp 1: 12-16, tháng 10 và Camp 2: 19-23, tháng 10 2010

Tháng 11

The Millionaire Mind Intensive™ (Tư Duy Triệu Phú) Singapore
T.Harv Eker
26 - 28 tháng 11 2010

Tháng 12

Making The Stage™ (Làm chủ sân khấu) Phuket, Thailand
T.Harv Eker
3 - 7 tháng 12 2010

Evolution of Wealth Singapore
Mr Bellum Tan
18-19 tháng 12 2010