Lịch hội thảo/khóa học 2011

Posted by Super User
on 11 November 2009
Hits: 28930

NĂM 2011

Trong nước

Tháng 1:

Khóa học Bí mật kinh doanh trên Internet Hà Nội                                
Ewen Chia
15 Tháng 1

Tháng 3:

Millionaire Mind Intensive - Khóa học Bí mật Tư Duy Triệu Phú
Hà Nội
11 - 13 tháng 03 2011

Gặp mặt học viên - Khóa học Bí mật Tư Duy Triệu Phú Hà Nội
27 tháng 03 2011

Làm chủ sự giàu có - Bellum Tan TP HCM
31 tháng 03 2011

Tháng 4:
Làm chủ sự giàu có - Bellum Tan Hà Nội
2 tháng 04 2011

Tháng 5:

Xây dựng mô hình doanh nghiệp phát triển thành công như Apple Hà Nội
15 tháng 05 2011

Hội thảo giới thiệu khóa học Trường Kinh Doanh Du Kích Hà Nội
16 tháng 05 2011

Tháng 6:

Thay đổi tài vận với Phong Thủy từ Singapore - Master Chuan Hà Nội
12 tháng 06 2011

Cashflow Club Hà Nội

21 tháng 06 2011

Tháng 7:
Phong thủy trong kinh doanh và nhà ở - Master Chuan Hà Nội
9 tháng 07 2011

Berich - Bellum Tan TP HCM

23-24 tháng 07 2011

Berich - Bellum Tan Đà Nẵng

27-28 tháng 07 2011

Berich - Bellum Tan Hà Nội
30-31 tháng 07 2011

Tháng 8:

Khóa học Evolution of Wealth - Bellum Tan Đà Nẵng

19 - 21 tháng 08 2011

Tháng 9:

Xác định & xây dựng giá trị thương hiệu doanh nghiệp - Consulus Hà Nội

15 tháng 09 2011

Cashflow doanh nhân Hà Nội

15 tháng 09 2011

Phong thủy trong kinh doanh và nhà ở - Master Chuan HCM

16 tháng 09 2011

Bí Mật Thành Công Từ Trong Tâm Thức - Nguyễn Duy Cương Hà nội

30 tháng 09 2011

Tháng 10:

Bí mật thành công từ trong tâm thức - Nguyễn Duy Cương - Đà Nẵng

16 tháng 10 2011

Tháng 11:

Bí mật thành công từ trong tâm thức - TP HCM

11 tháng 11 2011

Tuyệt chiêu xây dựng đội nhóm bán hàng hiệu quả - Hà Nội

17 tháng 11 2011

Định hình cho thành công mãi mãi...

- Tại TP, Hồ Chí Minh: Thứ 3 ngày 22 tháng 11 năm 2011
- Tại Hà Nội: Thứ 6, ngày 25 tháng 11 năm 2011

Định hình cho thành công mãi mãi - Trần Đức Minh - Hà Nội

29 Tháng 11 2011

Doanh Nhân Việt Nam Và Bản Lĩnh Làm Giàu - Hà Nội

30 tháng 11 2011

Thuật Bán Hàng Đỉnh Cao - Hà Nội

30 tháng 11 2011

 

 

Tháng 12:

Khóa học Tư Duy Triệu Phú - Chương trình của T.harv Eker - Hà Nội

16 - 18 tháng 12 2011

 


 

Ngoài nước

Tháng 1:

Master Your Mind (Làm chủ tư duy của bạn) Singapore
T.Harv Eker
14 - 16 tháng 01 2011

Tháng 3:

Ultimate Internet Bootcamp (Trại Internet Marketing độc nhất) Singapore
25 - 29 tháng 03 2011

Tháng 4:

Khóa học Evolution of Wealth_Mr Bellum Tan Singapore 23-24/04/2011


Tháng 5:

Guerilla Business Intensive (Trường kinh doanh du kích) Singapore
T.Harv Eker
25 - 29 tháng 05 2011

Tháng 8:

Train The Trainer (Huấn luyện nhà huấn luyện) Singapore
T.Harv Eker
10 - 14 tháng 08 2011

Tháng 9:

Millionaire Mind Intensive (Tư Duy Triệu Phú) Singapore
T.Harv Eker
09 - 11 tháng 09 2011

National Achievers Congresss (Hội thảo những người thành công) Sydney
Gặp gỡ trực tiếp Donald Trump, Anthony Robbins và Robert Kyiosaki
19 - 21 tháng 09 2011

Tháng 10:

Sale and Leadership Mastery (Làm chủ kỹ năng lãnh đạo và bán hàng) Malaysia
T.Harv Eker
8 - 9, Tháng 10 2011

Enlightened Warrior Training Camp (Trại chiến binh khai sáng) Malaysia
T.Harv Eker
4 - 8, Tháng 10 2011 (HẾT CHỖ)
11-15, Tháng 10 2011 (HẾT CHỖ)
18 - 22, Tháng 10 2011

Tháng 12:

Making The Stage (Làm chủ nghệ thuật sân khấu) Phuket

T.harv Eker
2 - 6, Tháng 12 2011