Lịch hội thảo/khóa học 2012

on 11 November 2009
Hits: 27037

Tháng/Năm   Ngày   Chương Trình   Địa Điểm
Tháng 1
2012
  13-15   Mission to Million   Singapore
             
             
Tháng 2
2012
  09   Đầu Xuân Bàn Chuyện Làm Giàu   Hà Nội
    12   Đầu Xuân Bàn Chuyện Làm Giàu   Hải Phòng
    21-25   Trường Kinh Doanh Du Kích (GBI)   Malaysia
             
             
Tháng 3
2012
  8 - 9   Sale and Leadership Mastery (Làm chủ nghệ thuật bán hàng và lãnh đạo)
Blair Singer
  Hà Nội
    18   Be rich
Bellum Tan
  TP Hồ Chí Minh
    21   Be rich
Bellum Tan
  Hà Nội
             
             
Tháng 4
2012
  7 -8   Social Media and Real Transactions   Việt Nam
    13 - 14   Evolution Of Wealth
Bellum Tan
  Việt Nam
             
             
Tháng 5
2012
  1-5   Trại Internet độc nhất (UIBC)   Châu Á
    7 - 8   Wealth Expo   Hà Nội, TP HCM
             
             
Tháng 6
2012
  1-3   Unfair Advantage (Lợi thế không thể cạnh tranh)
Robert Kiyosaki
  Singapore
    22   Bí Mật Tâm Lí Đầu Tư Chứng Khoán   Hà Nội
    28   Giao Dịch Ngoại Hối - Nền Tảng Sự Giàu Có   TP HCM
    30   Giao Dịch Ngoại Hối - Nền Tảng Sự Giàu Có   Hà Nội
             
             
Tháng 7
2012
  17-21   Huấn Luyện Người Huấn Luyện (TTT)   Singapore
    21   SHOWCASE
Giao dịch ngoại hối với Jimmy Wong - Nhà đầu tư số 1 Singapore

JIMMY WONG
  TP HCM
    23   SHOWCASE
Giao dịch ngoại hối với Jimmy Wong - Nhà đầu tư số 1 Singapore

JIMMY WONG
  Hà Nội
    26   Success Channel
Richard Duncan - Fabian Lim
  TP HCM
    28   Success Channel
Richard Duncan - Fabian Lim
  Hà Nội
             
             
Tháng 8
2012
  10   Be rich - Làm Chủ Sự Giàu Có
Bellum Tan
  TP HCM
    12   Be rich - Làm Chủ Sự Giàu Có
Bellum Tan
  Hà Nội
    17   Internet Marketing
David Cavanagh
  TP HCM
    21   SHOWCASE
Giao dịch ngoại hối với Jimmy Wong

Jimmy Wong
  Hà Nội
    23   Internet Marketing
Fabian Lim
  TP HCM
    23-24   JWT Mastery với Jimmy Wong
Jimmy Wong
  TP HCM
    25   SHOWCASE
Giao dịch ngoại hối với Jimmy Wong

Jimmy Wong
  TP HCM
    25-26   Internet Marketing Workshop
Fabian Lim
  TP HCM
             
             
Tháng 9
2012
  16-20   Trại Chiến Binh Khai Sáng (EWTC)   Malaysia
    08   Chiến Lược Marketing Trên Internet
David Cavanagh
  TP HCM
    13   SHOWCASE
Giao dịch ngoại hối cùng Jimmy Wong

Jimmy Wong
  Hà Nội
    15   SHOWCASE
Giao dịch ngoại hối cùng Jimmy Wong

Jimmy Wong
  TP HCM
    15-16   Evolution Of Wealth
Bellum Tan
  TP HCM
    22   Phong Thủy Cho Nhà Ở Và Trong Kinh Doanh
Master Chuan
  TP HCM
    25   Bí mật thực sự trên Internet
Fabian Lim
  Hải Phòng
    26   Bí mật thực sự trên Internet
Fabian Lim
  Hà Nội
    27   Chiến lược marketing trên Internet
David Cavanagh
  TP HCM
    29-30   Internet Marketing Workshop
David Cavanagh
  TP HCM
             
             
Tháng 10
2012
  13   SHOWCASE
Giao dịch ngoại hối với Jimmy Wong

Jimmy Wong
  TP HCM
    15-16   JWT Mastery
Jimmy Wong
  TP HCM
    25   Bí mật thực sự trên Internet
Fabian Lim
  Hà Nội
    26 -28   Tư Duy Triệu Phú - MMI   Singapore
    27 - 28   Internet Marketing Workshop
Fabian Lim
  Hà Nội
             
             
Tháng 11
2012
  3   CASHFLOW WORKSHOP   Hà Nội
    9   SHOWCASE
Giao dịch ngoại hối với Jimmy Wong

Jimmy Wong
  TP HCM
    10   SHOWCASE
Giao dịch ngoại hối với Jimmy Wong

Jimmy Wong
  TP HCM
    16   Berich - Làm Chủ Sự Giàu Có
Bellum Tan
  TP HCM
    18   Berich - Làm Chủ Sự Giàu Có
Bellum Tan
  Hà Nội
             
             
Tháng 12
2012
  4-8   Making The Stage (Làm chủ nghệ thuật sân khấu)   Thái Lan
    2   SHOWCASE
Giao dịch ngoại hối với JF Lennon

Trường đào tạo ngoại hối số 1 Singapore
  TP HCM
    3   SHOWCASE
Giao dịch ngoại hối với JF Lennon

Trường đào tạo ngoại hối số 1 Singapore
  Hà Nội
    9   SHOWCASE
Giao dịch ngoại hối với Jimmy Wong

Nhà đầu tư ngoại hối số 1 Singapore
  TP HCM
    11-12   JWT Mastery
Jimmy Wong
  TP HCM
    14-16   Làm chủ tư duy của bạn - Master Your Mind   Singapore
    16   CASHFLOW WORKSHOP   Hà Nội
    19   CASHFLOW WORKSHOP
Bellum Tan
  TP HCM
    21-23   Evolution Of Wealth
Bellum Tan
  TP HCM

 


NĂM 2011     Xem lịch hội thảo/khóa học 2011

NĂM 2010     Xem lịch hội thảo/khóa học 2010

NĂM 2009     Xem lịch hội thảo/khóa học 2009