Print 

Lịch hội thảo/khóa học 2013

on 11 November 2009
Hits: 26090

 

             
Tháng/Năm   Ngày   Chương Trình   Địa Điểm
Tháng 1
2013
  15   Bán Hàng Kỹ Năng Hay Nghệ Thuật
Trần Đức Minh
  TP HCM
    17   Bán Hàng Kỹ Năng Hay Nghệ Thuật
Trần Đức Minh
  Hà Nội
    23   Giao Dịch Forex Nền Tảng Sự Giàu Có   TP HCM
    26   Giao Dịch Forex Nền Tảng Sự Giàu Có   Hà Nội
    29   Biến lời từ chối "KHÔNG" của khách hàng thành "CÓ"   TP HCM
    31   Doanh nhân - Bí quyết để thành công và hạnh phúc viên mãn   Hà Nội
             
             
Tháng 2
2013
  05   Giao Dịch Forex Nền Tảng Sự Giàu Có   TP HCM
    27   Bí mật thực sự trên Internet
Fabian Lim
  TP HCM
    28   Bí mật thực sự trên Internet
Fabian Lim
  Hà Nội
             
             
Tháng 3
2013
  3   Đầu xuân bàn chuyện làm giàu   Hà Nội
    3   Giải mã nghề sale thời khủng hoảng   TP HCM
    4   Giao dịch ngoại hối nền tảng của sự giàu có   TP HCM
    7   Giao dịch ngoại hối nền tảng của sự giàu có   Hà Nội
    15   Giao dịch ngoại hối nền tảng của sự giàu có   TP HCM
    17   Be Rich - Làm Chủ Sự Giàu Có
Bellum Tan
  TP HCM
    20   Giao dịch ngoại hối nền tảng của sự giàu có   Hà Nội
    23   Giao dịch ngoại hối nền tảng của sự giàu có   TP HCM
    24   Doanh nhân Việt Nam và Bản lĩnh làm giàu   TP HCM
    28   Bí mật thực sự trên Internet
Fabian Lim
  TP HCM
    28-29   JWT Mastery   TP HCM
    30-31   Internet Marketing Workshop
Fabian Lim
  TP HCM
             
             
Tháng 4
2013
  04   Định hình cho thành công mãi mãi
Phạm Tuấn Sơn
  TP HCM
    05   Bán hàng để thành công   Hà Nội
    07   Doanh Nhân - Bí quyết để thành công và HP viên mãn   Hà Nội
    09   Làm chủ sự giàu có
Phạm Tuấn Sơn
  TP HCM
    13   Bán hàng để thành công   Hà Nội
    09-13   GBI - Trường Kinh Doanh Du Kích   Malaysia
    14   Đánh thức con người phi thường trong bạn   Hà Nội
    15   Chìa khóa làm chủ vận mệnh   TP HCM
    16   Đánh thức con người phi thường trong bạn   TP HCM
    22   Bán hàng để thành công   TP HCM
    23   Bán hàng kỹ năng hay nghệ thuật   Hà Nội
    24   Định hình cho thành công mãi mãi   TP HCM
             
             
Tháng 5
2013
  4-5   Wealth Expo - Adam Khoo   TP HCM
    6   Wealth Expo   Hà Nội
    10-12   NAC Richard Branson   Singapore
    17-19   Wealth Academy
Adam Khoo
  TP HCM
    17-19   Bán hàng kỹ năng hay nghệ thuật
Trần Đức Minh
  TP HCM
             
             
Tháng 6
2013
  7   Bí Mật Thực Sự Trên Internet
Fabian Lim
  TP HCM
    8-9   Internet Marketing Workshop
Fabian Lim
  TP HCM
    13   Bí Mật Thực Sự Trên Internet
Fabian Lim
  Hà Nội
    15-16   Bí Mật Thực Sự Trên Internet
Fabian Lim
  Hà Nội
             
             
Tháng 7
2013
  4-7   Patterns Of Excellence
Adam Khoo
  Singapore
    18   Giao Dịch Ngoại Hối Nền Tảng Của Sự Giàu Có    
    26-27   JWT Mastery
Jimmy Wong
  TP HCM
             
             
Tháng 8
2013
  10-11   Làm chủ nghệ thuật bán hàng và lãnh đạo
Blair Singer
  TP HCM
    23   Be Rich - Làm Chủ Sự Giàu Có
Bellum Tan
  Hà Nội
    25   Be Rich - Làm Chủ Sự Giàu Có
Bellum Tan
  TP HCM
           
             
Tháng 9
2013
  15-19   Trại Chiến Binh Khai Sáng   Malaysia
    19   Be Rich - Làm Chủ Sự Giàu Có
Bellum Tan
  TP HCM
    21-22   Evolution Of Wealth
Bellum Tan
  TP HCM
    27-30   Master Facilitator Program
Blair Singer
  Singapore
    30   Giải Mã Nghề Sale Thời Khủng Hoảng
 
  TP HCM
             
             
Tháng 10
2013
  4   Đáng Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn   Hà Nội
    11   Nghĩ Giàu - Làm Giàu
 
  TP HCM
             
             
Tháng 11
2013
  1-3   Tư Duy Triệu Phú   Singapore
    1  

Nghĩ Giàu - Làm Giàu

  Hà Nội
    4  

Nghĩ Giàu - Làm Giàu

  TP HCM
    15-16  

Đánh Thức Nhà Vô Địch Trong Con Bạn

  TP HCM
             
             
Tháng 12
2013
      Đang cập nhật...   TP HCM
             
             

 


NĂM 2012     Xem lịch hội thảo/khóa học 2012

NĂM 2011     Xem lịch hội thảo/khóa học 2011

NĂM 2010     Xem lịch hội thảo/khóa học 2010

NĂM 2009     Xem lịch hội thảo/khóa học 2009