Lịch hội thảo/khóa học 2014

on 20 June 2014

 

             
Tháng/Năm   Ngày   Chương Trình   Địa Điểm
             
Tháng 1
2014
  04-05   Wake Up Rich Life
Christopher Howard
  Hà Nội
             
    11-12   Wake Up Rich Life
Christopher Howard
  TP.HCM
             
    14-15   Evolution Of Wealth
Bellum Tan
  TP.HCM
             
             
             
Tháng 2
2014
  19   Đầu Xuân Bàn Chuyện Làm Giàu
Roger Brookin
  TP.HCM
             
    20   Đầu Xuân Bàn Chuyện Làm Giàu
Roger Brookin
  Hà Nội
             
    20-23   Wealth DNA Certification NLP
Christopher Howard
  TP.HCM
             
             
             
Tháng 3
2014
  21-23   Tư Duy Triệu Phú - MMI
T.Harv Eker
  Hà Nội
             
    28   Đánh Thức Thiên Tài Trong Con Bạn
Ernest Wong
  TP.HCM
             
    29   Hành Trình Khám Phá Bản Thân
Ernest Wong
  TP.HCM
             
    30   Hành Trình Khám Phá Bản Thân
Ernest Wong
  Hà Nội
             
             
             
Tháng 4
2014
  10-13   Master NLP
Christopher Howard
  TP.HCM
             
    15-17   The Way Ahead
Anthony Robbins
  Trung Quốc
             
    15-19   Trường Kinh Doanh Du Kích - GBI
T.Harv Eker
  Malaysia
             
    18   Làm Chủ Sự Giàu Có
Bellum Tan
  Hà Nội
             
    20   Làm Chủ Sự Giàu Có
Bellum Tan
  TP.HCM
             
    22-23   Evulotion Of Wealth
Bellum Tan
  TP.HCM
             
             
             
Tháng 5
2014
  10-11   FxPro   TP.HCM
             
    24   Hành Trình Khám Phá Bản Thân
Ernest Wong
  TP.HCM
             
    25   Hành Trình Khám Phá Bản Thân
Ernest Wong
  Hà Nội
             
    29-30   How to build a local/Global 10 Million Business in 10 month   Malaysia
             
    30   NAC   Singapore
             
             
             
Tháng 6
2014
  26-30   Train The Trainer   Singapore
             
             
             
Tháng 7
2014
  07-11   Superteen Bootcamp
Ernest Wong
  TP.HCM
               
             
             
Tháng 8
2014
  16-17   Làm Chủ Nghệ Thuật Bán Hàng Và Lãnh Đạo
Blair Singer
  TP.HCM
             
    18   Hành Trình Khám Phá Bản Thân
Ernest Wong
  TP.HCM
             
    20   Hành Trình Khám Phá Bản Thân
Ernest Wong
  Hà Nội
             
    23-24   Wealth Summit   TP.HCM
             
    27-28   Wealth Summit   Hà Nội
             
    29   Làm Chủ Sự Giàu Có
Bellum Tan
  Hà Nội
    30-31   Smartkid Bootcamp   TP.HCM
             
             
             
Tháng 9
2014
  13-14   Smartkid Bootcamp   Hà Nội
             
    07-11   Trại Chiến Binh Khai Sáng   Malaysia
             
    09-11   Straight Line Bootcamp
Jordan Belfort
  Singapore
             
    14-18   Leadership Camp   Malaysia
             
    18-21   Master Facilitator Program
Blair Singer
  Singapore
             
    19   Be Rich
Bellum Tan
  Hà Nội
             
    21   Be Rich
Bellum Tan
  TP.HCM
             
    23-24   Evulotion Of Wealth
Bellum Tan
  TP.HCM
             
             
             
Tháng 10
2014
  11-12   Freedom Trader Intensive   Singapore
             
    10-12   Internet Income Intensive
Peng Joon
  TP.HCM
             
             
             
Tháng 11
2014
  31.10/02.11   Power Investing With CFD
Kathlyn Toh
  TP.HCM
             
    01-03   Internet Income Intensive
Peng Joon
  Hà Nội
             
    08-09   Wealth Insider Group Workshop
Jonathan Qeak
  TP.HCM
             
        Success Channel   TP.HCM
             
        Success Channel   Hà Nội
             
    11-14   Tư Duy Triệu Phú - MMI
T. Harv Eker
  TP.HCM
             
             
             
Tháng 12
2014
  03   Trí Nhớ Siêu Việt Biswaroop Roy Chowdhury   Xem chi tiết   Hà Nội
             
    27-28   Smart Kids Boot Camp  Ernest Wong   Xem chi tiết   Hà Nội
             
    05-09   Making The Stage  Tharv eker   Xem chi tiết   Thái Lan