Lịch hội thảo/khóa học 2016

Posted by Đức Lợi
on 13 January 2016
Hits: 42308

 

             
Tháng/Năm   Ngày   Chương Trình   Địa Điểm
             
Tháng 1
2016
  01 - 03   Smart Kid
 Ernest Wong
  Hà Nội
             
    07 - 09   MMI
Mac Attram
  Yangon
             
     09 - 10  

Coaching SuperTeen
Ernest Wong

   TP. HCM
             
    12 -14   Workshop Sean Seah
Sean Seah
  Hà Nội
             
    13   Preview Cheri Tree
Cheri Tree
  Hà Nội
             
    14  

Nhận định thị trường BĐS

   TP. HCM
             
    15  

Preview Fabian
Fabian Lim

   TP. HCM
             
    16   Preview Fabian
Fabian Lim
   Hà Nội
             
    15 - 16   Workshop Cheri Tree
Cheri Tree
  Hà Nội
             
    15 - 17  

Mission To Millions

   Singapore
             
    15  

Coaching "Mentor Coaching"
Phạm Tuấn Sơn

   TP. HCM
             
    17  

 Nhận định thị trường BĐS

   Hà Nội
             
    18 - 20  

Workshop Sean Seah
Sean Seah

   TP. HCM
             
    22  

Preview Thomas Yin
Thomas Yin

   Hà Nội
    23  

 

Preview Thomas Yin
Thomas Yin

   TP. HCM
    23 - 24  

Smartkid Hồ Chí Minh
Ernest Wong

   TP. HCM
             
    23  

 JEROME TAN - TỪ PHÁ SẢN TỚI SỞ HỮU 100 BĐS TRONG VÒNG 7 NĂM

   Hà Nội
             
    24  

HẸN HÒ VỚI SỐ MỆNH
Richard Tan

   Hà Nội
             
    22 - 25  

Dream Team JT FOXX
JT FOXX

   Hà Nội
             
    25 - 26  

Financial Revolutions
Phạm Tuấn Sơn

   Tp. HCM
             
    30 - 31  

Property Mentor
Phạm Tuấn Sơn

   Hà Nội
             
Tháng 2
2016
  24   Preview Thomas Yin
Thomas Yin
  TP.HCM
             
    27 - 28
  Financial Evolutions
Phạm Tuấn Sơn
  Hà Nội
             
             
Tháng 3
2016
           
             
    12 -13
  Workshop Fabian Lim
Fabian Lim
  TP.HCM
             
    14 -20
  Workshop LachLand
Ernest Wong
  TP.HCM
             
    18 - 20
  Basic Training Kevin Green
Kevin Green
  Tp. HCM
             
    19,20 - 26,27
  SuperTeen Camp
Ernest Wong
  Hà Nội
             
             
             
Tháng 4
2016
  01 - 03
  Financial Revolution
Phạm Tuấn Sơn
  TP.HCM
             
    01 - 03   MMI
Robert Riopel
  TP. HCM
             
    08 -10
  MMI
Robert Riopel
  Hà Nội
             
    2,3 - 9,10   Super Teen Camp
Ernest Wong
  TP. HCM
             
    15 - 17   MMI
Mac Attram
  Hà Nội
             
    11 - 17   Profit Point
Jole Bauer
  US
             
    20 - 23   Pak Tung   Indo
             
    22 - 24   Financial Revolution
Phạm Tuấn Sơn
  Hà Nội
             
    29/4 - 1/5   Workshop Ewen Chia
Ewen Chia
  TP. HCM
             
             
             
Tháng 5
2016
  30/4 - 3/5  

Smart Kid
Ernest Wong

  TP. HCM
             
    01 - 06   Date With Destiny (Hẹn Hò Với Số Mệnh)
Anthony Robbins
  Australia
             
    01 - 06   Backend Sean Seah
Sean Seah
  US
             
    04 - 08
 

 Guerilla Business Intensive (GBI) - Trường Kinh Doanh Du Kích

 

  Malaysia
             
    7,8 - 14,15   Smart Kid
Ernest Wong
  Hà Nội
             
    13 - 15   Financial Revolution
Phạm Tuấn Sơn
  TP. HCM
             
    13 - 15   Workshop Sean Seah
Sean Seah
  Hà Nội
             
    12 - 18   Implemastery 7 Day Program
Jole Bauer
  Malaysia
             
    27 - 29  

Workshop Sean Seah

  TP. HCM
             
        Workshop Fabian   Myanmar
             
             
             
Tháng 6
2016
  11 - 12  

Wealth Summit

Jay Braham và các diễn giả khách mời

  HCM
             
    18 - 19  

Wealth Summit

Richard Tan và các diễn giả khách mời

  Hà Nội
             
    25 - 26  

Workshop Patrick Liew

Patrick Liew

  TP. HCM
             
             
             
Tháng 7
2016
  30/06 - 03
 

Never Work Again

  Singapore
             
    05 - 09   Supperteen Camp 
Ernest Wong
   Hà Nội  
             
             
    13 - 16   Supperteen Camp 
Ernest Wong
  TP. HCM
             
    15 - 17   MMI
Robert Riopel
  TP. HCM
             
             
             
Tháng 8
2016
  06  - 07   Làm Chủ Nghệ Thuật Bán Hàng Và Lãnh Đạo
Blair Singer
  TP.HCM
             
    10 - 13
  Train The Trainer   Singapore
             
    6,7 - 13,14   Smart Kid
Ernest Wong
  TP.HCM
             
    20,21 - 27,28   Smart Kid
Ernest Wong
  Hà Nội
             
    06 - 07   Worshop LachLan
Lachlan
  TP. HCM
             
        Worshop Mario Sign
Mario Sign
   
             
             
             
Tháng 9
2016
           
             
             
             
             
Tháng 10
2016
  01 - 02    NAC

  Hà Nội
             
    05 - 09   

MFP

  Singapore
             
    1,2 - 8,9   Superteen
Ernest Wong
  Hà Nội
             
        Superteen
Ernest Wong
  TP. HCM
             
        Worshop LachLan
Lachlan
   
             
        Worshop Fabian
Fabian
   
             
    29,30 - 5,6/11   Smart Kid
Ernest Wong
  TP. HCM
             
             
             
Tháng 11
2016
      Worshop Mario Sign
Mario Sign
   
             
    12 - 13  

Workshop Patrick Liew
Patrick Liew

  TP. HCM
             
    19,20 - 26,27   Smart Kid
Ernest Wong
   
             
    18 - 20   MMI
Robert Riopel
  TP. HCM
             
    26 - 27   MOW    
             
             
             
Tháng 12
2016
   02 - 04   MMI
Mac Attram
   Hà Nội
             
    07 - 11   Making The Stage
Tharv eker   Xem chi tiết
  Thái Lan