Print 

Lịch hội thảo/khóa học 2019

Posted by Đức Lợi
on 01 January 2017
Hits: 9631

 Do có các chương trình tổ chức đều đặn thường xuyên, xin vui lòng like và theo dõi trang Fabook Babylons để biết

lịch cập nhập các chương trình https://www.facebook.com/Babylons.JSC/

             
Tháng/Năm   Ngày   Chương Trình   Địa Điểm
             
Tháng 1
2019
           
             
             
     21    Bộ công cụ Marketing online hiệu quả nhất
Ewen Chia
  TP HCM 
    22   Bộ công cụ Marketing online hiệu quả nhất
Ewen Chia
   Vũng Tàu
       

 

   
             
Tháng 2
2019
           
             
             
             
Tháng 3
2019
           
             
    22-24
  Millionaire Mind Intensive 
AT. Harv Eker Signature Program
  Tp. HCM
             
    29-31   Millionaire Mind Intensive
A T. Harv Eker Signature Program
  Hà Nội
             
             
             
Tháng 4
2019
  09-10
  Weath Summit 2019
Tom Hopkins & các diễn giả khách mời
  TP.HCM
             
    06-07   Wealth Summit 2019
Tom Hopkin và các diễn giả khách mời
  Hà Nội
             
             
             
             
             
Tháng 5
2019
  TBC  

Smart Kid
Ernest Wong

  TP. HCM
             
    TBC   

 Guerilla Business Intensive (GBI) - Trường Kinh Doanh Du Kích

  Malaysia
             
    TBC   Smart Kid
Ernest Wong
   
             
    TBC   Financial Revolution
Phạm Tuấn Sơn
  TP. HCM
             
             
             
             
             
Tháng 6
2019
  11 - 12  

Wealth Summit

TBC

  HCM
             
    18 - 19  

Wealth Summit

TBC

  Hà Nội
             
             
             
             
Tháng 7
2019
  TBC
 

Never Work Again

  Singapore
             
    TBC   Supperteen Camp 
Ernest Wong
   Hà Nội  
             
             
    TBC   Supperteen Camp 
Ernest Wong
  TP. HCM
             
             
             
             
             
Tháng 8
2019
           
             
    TBC
 

Train the Trainer
Nhiều diễn giả

  Singapore
             
    TBC   SmartKids
Ernest Wong
  TP.HCM
             
             
             
             
Tháng 9
2019
   06-09    Unlease The Power Within
Anthony Robbins
  Singapore 
             
    06-07     Master of the Century
Anthony Robbins, Robert Kiyosaki, Jay Abraham
  Singapore 
             
             
Tháng 10
2019
  TBC  

National Achievers Congress
Nhiều diễn giả

  Hà Nội
             
             
     TBC   Smartkids
Ernest Wong
  TP. HCM
             
             
             
             
Tháng 11
2019
           
             
    TBC   Smart Kid
Ernest Wong
   
             
             
             
             
Tháng 12
2019
           
             
    TBC   Making The Stage
Tharv eker   Xem chi tiết
  Thái Lan