http://babylons.com.vn/hoc-online-cung-andy-tanner/

ĐĂNG KÝ NHẬN EBOOK:   "ĐỊNH HÌNH CHO THÀNH CÔNG MÃI MÃI"

Từ tốt đến vĩ đại - Jim Collins

Business
 Registration Closed
 
0
Date: 22/07/2020 08:00

Place: Khóa học Online trực tiếp với Jim Collins

Điều gì làm cho các công ty tuyệt vời đánh dấu vào thời điểm không chắc chắn?

Jim Collins - Tác giả bán chạy nhất và nhà lãnh đạo tư tưởng được tôn sùng toàn cầu, JIM COLLINS sẽ chia sẻ trực tiếp dành cho các CEO, lãnh đạo điều hành và doanh nhân, những người có động lực cao để hiểu và thực hiện các khái niệm "Good to Great" sẽ hướng dẫn họ vượt qua những thăng trầm và biến động không lường trước. Jim Collins sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình trong suốt 30 năm đã biến các công ty tạo dấu ấn trên toàn thế giới , với trọng tâm là những chiến lược then chốt từ cuốn sách kinh điển của ông Good to Great - Từ tốt đến vĩ đại và gần đây hơn best-seller của ông Great By Choice - Vĩ đại do lựa chọn Câu trả lời cho câu hỏi "Tại sao một số công ty phát triển mạnh trong sự không chắc chắn, thậm chí là hỗn loạn, và những công ty khác thì không?" Các khái niệm của Jim Collins thách thức trí tuệ thông thường với các khái niệm kích thích tư duy và thực tế cho thấy sự vĩ đại xảy ra bằng sự lựa chọn, không phải tình cờ.

 

Telephone
0936 246 068 (Ms Yến)
Email

 

All Dates


  • 22/07/2020 08:00