(Video) Thông điệp của nước - Hidden messages in water

 

Hãy nhớ nước chiếm 70% trọng lượng cơ thể chúng ta. Và suy nghĩ của chúng ta thế nào sẽ được phản ánh rõ ràng qua nước.