Luật hấp dẫn - Law of attractions

 

 

Có một bí mật- một quy luật kỳ diệu chi phối vạn vật, có thể giúp bạn có được thành công, hạnh phúc, giàu có và tất cả những gì bạn muốn.