Patrick Liew - Nhà đầu BĐS 30 năm kinh nghiệm trên kênh FBNC

 

Hãy nghe Patrick Liew chia sẻ về những thành công và kinh nghiệm của ông trên kênh FBNC.