3 Yếu tố đóng góp vào sự thành công của việc đầu

Đầu tư vào một doanh nghiệp là không hề đơn giản như trên lý thuyết. Đào tạo về giao dịch có chọn lọc cho thấy rằng khi đang trong quá trình thực hiện hay bắt đầu một sự đầu tư, nhiều nhà đầu tư luôn tự hỏi liệu họ có thành công hay không. Tuy nhiên, điều quan trọng  trong thực tế là các nhà đầu tư thành công không bao giờ xem lợi ích của bản thân là trên hết. Họ tận dụng mọi cơ hội để tạo mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác, nhà cung cấp, nhân viên và khách hàng của họ với mục tiêu đảm bảo tất cả các bên hưởng lợi. Nhà đầu tư thành công là người có tầm nhìn chiến lược bền vững cũng như đưa ra những dự đoán chính xác. Các yếu tố góp phần để đầu tư thành công bao gồm:

 

Kế hoạch đầu tư

Kế hoạch đầu tư là một bản kế hoạch chi tiết quan trọng được sử dụng để thực hiện các cơ hội đầu tư. Bất kỳ nhà đầu tư nào có dự định mở một doanh nghiệp nên tạo ra một kế hoạch đầu tư trong đó vạch ra các hoạt động đầu tư, bao gồm cả ngân sách, nhu cầu cá nhân, các bước bán hàng & tiếp thị, dự báo doanh thu và quy trình sản xuất. Đó là những điều mà các nhà đầu tư nên làm để xem xét chi phí thời gian phát triển một kế hoạch đầu tư nhằm có được đầu vào cần thiết từ các chuyên gia trong ngành. Cân nhắc chuẩn bị nhiều bản dự thảo kế hoạch đầu tư trước khi lựa chọn bản kế hoạch cuối cùng. Không những thế, mọi thứ được chuẩn bị đều phải tuân theo kế hoạch. Kế hoạch phải linh động bằng việc luôn cập nhật khi có những thay đổi về cơ hội đầu tư. Kế hoạch này còn có thể được sử dụng để thu hút các nhà đầu tư khác

 

Kiểm soát chi phí

Kiểm soát chi phí đầu tư nhằm giữ chi phí ở một mức hợp lý bao gồm kiểm soát chi phí cơ sở hạ tầng, chi phí quảng cáo và sản xuất. Các nhà tư bản phải tìm cách liên tục cắt giảm chi phí. này sẽ đi một chặng đường dài trong việc giải phóng các nguồn lực tài chính cần phải được sử dụng để mở rộng đầu tư hoặc tăng các nỗ lực tiếp thị. Điều này cho phép doanh nghiệp duy trì bền vững việc giải phóng các nguồn lực tài chính được sử dụng để mở rộng đầu tư hoặc tăng cường marketing

 

Thời gian

Trong một số trường hợp, các nhà đầu tư có khả năng kiểm soát thời gian đầu tư trong trường hợp họ không có phương án thay thế. Việc này khuyến khích chúng ta có cái nhìn toàn cục để phân tích thị trường bằng cách chú ý tới các xu hướng thị trường trước khi lựa chọn các loại hình đầu tư mà bạn muốn thực hiện. Tạo ra một khoản đầu tư tính toán chi li có thể đóng góp đáng kể vào thành công của việc đầu tư.

 

Đào tạo về giao dịch có chọn lọc  chỉ ra rằng nhà đầu tư thành công làm cho doanh nghiệp của họ hiệu quả hơn bởi vì họ biết cách tự định hướng. Họ đi xa hơn trong việc lập kế hoạch hành động. Họ luôn tự tạo động lực để thúc đẩy bản thân và doanh nghiệp của họ phát triển, giữ một quan điểm tích cực về sự trưởng thành và chăm chỉ trong công việc. Nhà đầu tư thành công cũng rất tò mò. Họ tìm kiếm thêm sự hiểu biết và tiếp tục học hỏi . Điều này luôn là chân lý dù cho môi trường doanh nghiệp đang thay đổi liên tục.