SÁCH HAY NÊN ĐỌC

 

Sách về tâm thức

Bộ sách Luật Hấp Dẫn - The Secrets (Nhiều tác giả)

Đánh thức người khổng lồ trong bạn -  Awaken The Giant Within (Tony Robbins)

Nâng đoạn kim cương - The diamond Cutter 

Ai Lấy Miếng Pho Mát Của Tôi? - Who moved my cheese? (Spencer Johnson)

 

Sách về kinh doanh và đầu tư, giáo dục tài chính cá nhân

Sale Dogs (Blair Singer)

Từ Tốt đến vĩ đại - Good to Great (Jim Collins)

Bí Mật Tư Duy Triệu Phú - Secrets of Millionaire Mind (Tác giả Tharv. Eker)

Bộ sách Dạy con làm giàu - Rich dad Poor dad (Tác giả Robert Kiyosaki)

Bộ Game giáo dục Cashflow Game (Robert Kiyosaki)

Người giàu nhất thành Babylons - The richest man in Babylons (George S. Clason)

Nghĩ giàu làm giàu - Think and grow rich (Napoleon Hill)

Dám làm giàu - Dare to be rich (Phạm Tuấn Sơn)

Đắc nhân tâm - How to win friends and influence people (Dale Carnegie)