Khóa học Smartkids Bootcamp tại Hà Nội 

Một khóa SmartKids nữa đã kết thúc cùng gần 40 bạn. Chắc chắn rằng các con đã hcoj được rất nhiều kiến thức bổ ích từ người thầy vĩ đại Tiến Sĩ Ernest Wong. Các con hãy tiếp tục luyện taaj và phát huy những tính cách của SMARTKIDS nhé. Chúc các con luôn học giỏi và thành công trong cuộc sống!!!