Superteens Bootcamp Hà Nội 2017

Vào tháng 7 năm 2017 …….

Hải Dương chào đón các bạn Superteens với 1 ngày nắng đẹp và dễ chịu. Vượt qua việc phải dậy sớm để đến nơi tập kết, các học viên đã bắt đầu làm quen với các hoạt động của chương trình, với thời gian biểu mới và những người bạn mới … 
Các bố mẹ hay cứ yên tâm rằng các con đang ở trong một môi trường rèn luyện tốt nhất với sự hướng dẫn và giảng dạy trực tiếp của tiến sĩ Ernest Wong và 32 năm kinh nghiệm của thầy sẽ được truyền lại cho các con trong 5 ngày học cùng thầy .