SUPERTEENS BOOTCAMP HÀ NỘI – 06-2018

Hành trình Superteens bắt đầu bằng câu hỏi dành cho mỗi bạn học sinh khi đến với chương trình: “What is your dream?” Với câu nói đầy ý nghĩa của thầy Ernest: “It is not how good you are but how good you want to become” (điều quan trọng không phải là con giỏi như thế nào, mà con muốn mình trở nên giỏi hơn như thế nào”, các bạn học viên Superteens đã được trải nghiệm những hoạt động học để hiểu về 4 nguyên tắc để thành công, làm quen với các hoạt động đội nhóm teamwork, hiểu về lòng tự trọng và sự chia sẻ với những người bạn mới.