Ngày 5/2/2015 Babylons vừa nhận Danh hiệu Doanh Nhân tiêu biểu năm 2014 - chương trình do hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam chủ trì và tổ chức.

Chương trình nhằm tôn vinh các Doanh Nghiệp, Doanh Nhân đã đạt thành tích nổi bật trong hoạt động kinh doanh, phát triển ổn định và tích cực tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông TGĐ Phạm Tuấn Sơn - Công ty Babylons lên nhận giải thưởng

Babylons là nhà tổ chức hội thảo - khóa học quốc tế về kinh doanh, đầu tư, tài chính và làm giàu lớn nhất Việt Nam hiện nay. Với nhiều chương trình đào tạo hữu ích mang lại lợi ích cho khách hàng và cộng đồng. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao kỷ niệm chương cho ông Phạm Tuấn Sơn