Ngày tết nói chuyện sách - Giám đốc Babylons trên kênh VITV 2010

Vào ngày mùng 1 tết năm 2010, Giám đốc Babylons - ông Phạm Tuấn Sơn đã được mời trao đổi tọa đàm với các lãnh đạo doanh nghiệp khác, về chủ đề "Sách và doanh nhân".