QUY ĐỊNH MIỄN TRÁCH NHIỆM (DISCLAIMERS)

Quy định về dịch vụ tư vấn

Chúng tôi (còn được gọi là "Công ty Cổ phần Babylons", "Babylons", "BBLS") luôn cố gắng cung cấp những thông tin kiến thức hữu ích nhất, cập nhập nhất với thực tế. Tuy nhiên, các thông tin được cung cấp bởi chúng tôi trong các hội thảo/ khóa học, hoặc thông tin trên website, các trang facebook của chúng tôi sẽ không thể thay thế cho các dịch vụ tư vấn của các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan, bao gồm và không giới hạn: lĩnh vực giáo dục, kinh doanh, tài chính, tâm lý, pháp lý,... Những thông tin trong hội thảo/khóa học và trên website này, các trang facebook là những thông tin chung về một lĩnh vực được diễn giả đào tạo tại thời điểm diễn ra hội thảo/ khóa học. Các thông tin tài liệu đưa ra không chắc chắn có thể áp dụng cho tình hình phát triển, kinh doanh, mục tiêu, hay nhu cầu tài chính cụ thể của học viên tham dự, hay bất cứ ai đọc các thông tin tài liệu đó. Chúng tôi sẽ không đưa ra bất cứ sự tư vấn nào liên quan đến pháp lý và tài chính của các cá nhân học viên/người đọc. Vì vậy các thông tin được đưa ra trong hội thảo/ khóa học và trên website, các trang facebook của chúng tôi sẽ không chứa và không được hiểu là chứa bất kỳ sự tư vấn hay lời khuyên nào.

Học viên hoàn toàn hiểu và đồng ý rằng học viên sẽ tự chịu trách nhiệm cho những quyết định, hành động, kết quả thu lại được trong cuộc sống của mình trước, trong và sau khi tham khảo thông tin và/hoặc tham dự hội thảo/ khóa học; và học viên sẽ không quy bất cứ trách nhiệm nào cho chúng tôi, đơn vị tổ chức, diễn giả khi học viên có những quyết định và kết quả trong cuộc sống của học viên.

Trách nhiệm về thu nhập

Chúng tôi nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng chúng tôi trình bày các thông tin đầy đủ trong hội thảo/ khóa học và những tiềm năng để giúp học viên phát triển bản thân, phát triển doanh nghiệp và tài chính cá nhân của mình. Tuy nhiên, chúng tôi không bao giờ ngụ ý rằng hội thảo/ khóa học của chúng tôi là "làm giàu siêu tốc" hay “làm giàu nhanh” và chúng tôi không tin vào việc đó. Chúng tôi muốn học viên thành công bằng việc diễn giả cung cấp những kiến thức và kinh nghiệm của mình về phát triển bản thân, kinh doanh và đầu tư, bao gồm cả những thăng trầm mà cá nhân họ đã trải nghiệm. Chúng tôi tin vào sự làm việc chăm chỉ, tích lũy giá trị, làm việc chuyên tâm và phục vụ người khác bằng giá trị đích thực.

Mức độ thành công của quý học viên trong việc đạt được kết quả tương tự hay không phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm kỹ năng, kiến ​​thức, khả năng, chuyên môn, sự hiểu biết về kinh doanh và tình hình tài chính của học viên. Và học viên/người đọc hiểu rằng sẽ luôn có thể có những rủi ro khi áp dụng những kiến thức và kinh nghiệm mới vào cuộc sống của bạn.

Mọi nội dung, số liệu được đề cập trong hội thảo/ khóa học và trên website này cùng các website liên quan của chúng tôi, những dịch vụ và sản phẩm dưới bất kì hình thức nào của chúng tôi đều chỉ mang tính chất cung cấp thông tin; không chứa và không được hiểu là có chứa bất cứ lời hứa nào về hiệu quả thực tế hoặc trong tương lai. Bất kỳ tuyên bố dự báo nào được nêu trong và sau khóa học của chúng tôi chỉ đơn giản là những dự báo của chúng tôi về khả năng có thể xảy ra trong tương lai.

Quy định về bảo mật (đối với quý học viên tham dự các chương trình)

Đối với các chương trình khóa học / hội thảo, quý học viên hiểu rằng các công cụ, quá trình, chiến lược, tài liệu và thông tin được đưa ra trong hội thảo/ khóa học là hoàn toàn bảo mật, thuộc bản quyền và tài sản độc quyền của Babylons và/hoặc diễn giả. Quý học viên đồng ý rằng quý học viên và các đơn vị đại diện cho học viên:

-Không ghi âm, sao chép, phân phối, dạy lại, đào tạo lại dưới bất cứ hình thức nào mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản từ Đơn vị tổ chức. Không được sử dụng thiết bị quay phim, chụp ảnh, ghi âm bất cứ phần nào trong khóa học (trừ trường hợp được Đơn vị tổ chức cho phép). Học viên không tuân thủ điều này khi bị phát hiện sẽ được yêu cầu phải hủy tư liệu đã quay, chụp ảnh hoặc ghi âm và được yêu cầu rời khỏi hội thảo/khóa học mà không được hoàn lại số tiền học phí.

-Không được kể lại, viết lại, tóm tắt lại những khái niệm đã được dạy trong hội thảo/khóa học trên bất cứ hình thức nào như: bài viết trên blog, trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, website, hay trên các sân khấu hội thảo mà chưa có sự cho phép bằng văn bản từ Đơn vị tổ chức.

-Không được phát tán các thông tin, tài liệu độc quyền của khóa học/hội thảo.

Quý học viên có thể bị kiện nếu có những hành động như vậy. 

 

Chúng tôi xin cám ơn và mong được sự hợp tác của quý bạn đọc/học viên tham gia chương trình khóa học/hội thảo của Babylons.